Talli

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään eläinsuojeluvaatimuksista, joita on noudatettava hevosten pidossa. Kaikkien eläinsuojien, myös vanhojen tallirakennusten, on täytettävä tilavaatimukset siirtymäkauden jälkeen viimeistään 1.1.2014.

Asetus määrittelee mittojen suhteen minimivaatimukset ainoastaan tallin korkeudelle sekä karsinoiden koolle.

Tallin korkeus
Kaikissa talleissa sisäkorkeuden on oltava 1,5 kertaa hevosen säkäkorkeus, mutta aina kuitenkin vähintään 2,2 m. Minimikorkeus 2,2 m riittää vain poneille ja hevosille, joiden säkäkorkeus on enintään 146 cm.

Karsinan koko
Karsinan vähimmäiskoko määräytyy hevosen tai ponin säkäkorkeuden mukaan seuraavasti:
- Säkäkorkeus enintään 108 cm: karsinan pinta-alan on oltava vähintään 4 m2
- Säkäkorkeus yli 108, mutta enintään 130 cm: 5 m2
- Säkäkorkeus yli 130 cm, mutta enintään 140 cm: 6 m2
- Säkäkorkeus yli 140 cm, mutta enintään 148 cm: 7 m2
- Säkäkorkeus yli 148 cm, mutta enintään 160 cm: 8 m2
- Säkäkorkeus yli 160 cm: 9 m2

Yhdeksän neliömetrin kokoinen karsina täyttää kokovaatimukset isoillekin hevosille. Ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset on määritelty erikseen (katso tilavaatimukset esite). Lisäksi Evira on linjannut, että varsomiskarsinan kokoon sovelletaan ryhmäkarsinan mittoja (täysikasvuinen hevonen + alle 12 kuukauden ikäinen varsa).

Karsinan korkeuden on kaikilta osin täytettävä asetuksen minimivaatimukset. Näin ollen vaadittavan minimikorkeuden alittavat osat, kuten kattoparrut tai viistokatto, eivät saa jäädä alle minimikorkeuden.

Vaatimukset koskevat kaikkia talleja ensi vuoden alusta alkaen. Uutta tallia rakennettaessa määräykset ovat olleet voimassa jo 1.1.2001 alkaen.

Edellä mainitut minimivaatimukset sekoitetaan usein MMM:n asetukseen, joka koskee ainoastaan ELY-keskuksesta investointitukia hakevien hevosalan yrittäjien tiloja, joihin tuet kohdistuvat. Edellä mainitun, tuettavan tallirakentamisen asetuksessa on tarkempia vaatimuksia muun muassa käytäväleveyksistä, oviaukoista, ikkunapinta-aloista ja ilmanvaihdosta.

 

(Lähde: Hippolis)