Henkinen valmentautuminen

Kognitiivinen kolmio. Ihminen on itseään ohjaava.
Tietoiset ajatukset ovat vain jäävuoren huippu

Henkinen valmentautuminen

Kognitiivisen ihmiskuvan mukaan ihminen nähdään itseään ohjaavana yksilönä, joka pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä ja toimintaansa. Oppimisnäkemyksissä kognitiivisella psykologialla on keskeinen asema. Ihminen on sen mukaan aktiivinen tiedonkäsittelijä, ja oppii parhaiten itse työstäessään asioita ja luodessaan omia tietorakenteitaan.

Kognitiivinen oppiminen kiinnittää huomiota oppijan mielen sisäisiin prosesseihin ja tiedon muodostukseen. Pystymme itse vaikuttamaan tekoihimme ja toimintoihimme mielemme kautta. Toisinpäin ajatellen, ihminen ei tee mitään mitä mieli ei käske.

 

Tietoiset ajatukset ovat vain jäävuoren huippu

Harjoitus: Ravista kättäsi rentona ranteesta lähtien. Helppoa! Käsihän heiluu rentona. Ravista seuraavaksi kättäsi rentona ranteesta lähtien niin, että jäykistät pikkusormea. Mahdotonta! Tunnet jäykkyyden koko käsivarren lisäksi lähes koko ylävartalossa. Mieli ohjaa lihaksiamme ja toimintojamme. Tehdessäsi harjoituksen, käytit tietoista mieltäsi jännittääksesi pikkusormea.

Tietoista mieltä suurempi toimintojemme ohjaaja on tiedostamaton mieli eli alitajunta. Normaalissa valvetilassa ihminen kommunikoi tietoisen mielensä asteella. Vasta rentoutuneena päästään käsiksi tiedostamattomaan tilaan, jossa suurin osa ajatuksistamme on. Tietoista ja tiedostamatonta mieltä voi verrata jäävuoreen. Vain pieni huippu vedenpinnan päällä on tietoinen mieli ja loppu vedenpinnan alapuolella on järkälemäisen suuri toiminnanohjausjärjestelmämme – tiedostamaton mieli. ATK-ohjelma toteuttaa sitä koodia, jota siihen ohjelmoimme. Oma toiminnanohjausjärjestelmämme toimii samoin. Kun tarpeeksi syötät sinne totuutena pitämiäsi uskomuksia, alat toimia niiden mukaisesti.

Uskomukset syntyvät alitajunnassamme ja ovat käsityksiä itsestämme. Kaikilla on uskomuksia paitsi itsestään, ympäristöstään myös muusta ympäröivästä maailmasta. Joskus ne voivat olla rajoittavia tai jopa huonoja. Uskomuksia ei voi poistaa, mutta niitä voi muuttaa, tosin ne täytyy sitä ennen tiedostaa

Jos ajattelee olevansa huono jossain: ravin ratsastamisessa, laukassa vauhdin hallinnassa, hevosen käsittelyssä, vaikuttaa se suhtautumiseen. Kun uskomus vaikuttaa suhtautumiseen, alkaa tietyllä tavalla tyytyä tilanteeseen. Uskomus alkaa ohjata toimintaa, saattaa lopulta jopa vältellä asiaa. Tulee lisäksi poimittua huomaamatta ympäristöstä uskomusta vahvistavia tekijöitä.  Uskomukset alkavat rajoittaa toimintaamme ja lopulta saavat aikaiseksi sen, että emme edes yritä. Miten koskaan voisi tulla hyväksi sellaisessa, jota välttelee ja lopulta lakkaa yrittämästä? Todellisuudessa voi tulla hyväksi lähes missä tahansa, kun vain harjoittelee. Joskus ratsastustunnille tuli asiakas, joka totesi heti kentälle sisään kävellessään: ”En varmasti saa tätä hevosta toimimaan”. Kuka sinuun uskoo, jos et edes itse? Hevonen tuskin ainakaan on valmis tsemppaamaan sinua. Jos heittää hanskat tiskiin jo ennen selkään nousua, olisiko ollut järkevintä jättää hevonen heinilleen vai alkaa vaikuttamaan uskomuksiinsa?

Tarvitsemme tavoiteltavaa

Tavoitteilla tuloksiin kuulostaa lähinnä painonpudotustermiltä ja laihdutusopuksen nimeltä. Sanoissa seisoo kuitenkin kaikki se oleellinen. On luotava tavoite, jotta syntyy kehitystä ja tuloksia. Tutkitusti ihminen on onnellisimmillaan tavoitellessaan jotakin, kuten joulupukkia odotellessa. Jonkun harrasteratsastajan kulmat saattavat kohota, kun kehotetaan kasvattamaan tavoitteita. Tavoitteiden ei tarvitse kuitenkaan olla millään tavalla kilpailullisia. Jokaisella ratsastuksen aloittavalla on ollut alkuun selkeä tavoite, oppia ratsastamaan ja tämän jälkeen tavoitteet ovat kasvaneet. Vai tunnetko jonkun harrasteratsastajan, joka ilmoittautuu vuosi toisensa jälkeen alkeiskurssille? 

Tavoite voi olla jatkokurssille tai valmennusrinkiin pääseminen, se voi olla harmonisempi yhteistyö hevosen kanssa, se voi olla laukkaaminen maastossa, oikea kevennys tai se voi olla yhtä hyvin kilpailullinen, tietyn pisterajan ylittäminen ja luokkanousu. Tavoitteen asettamisella selkiytät päämäärää ja saat itsesi toimimaan tavoitteen saavuttamisen hyväksi. 

Tavoitteen tulee olla ehdottomasti oma ja henkilökohtainen. Sen tulee olla mitattavissa ja myös saavutettavissa. On turha asettaa tavoitetta liian korkealle. Tavoitteen on oltava uskottava, sellainen johon itse uskot. Älä mieti matkan varrella tulevia mutkia: ”Ethän mene taksiinkaan luetellen paikkoja joihin et halua päätyä, vaan ilmoitat päämäärän ja kas, matka alkaa..” kuten toteaa NLP-kouluttaja ja ratsastajien henkinen valmentaja Katri Syvärinen kurssillaan.

Tavoite ei voi sisältää kielteistä ilmaisua. On turha miettiä: ”en saa syödä suklaata”, kun ajatuksiisi tulvii taatusti kuva suussa sulavasta herkullisesta suklaasta. Tai kuinka moni voi hokea mielessään ”älä ajattele punaista” yrittäessään suunnata ajatuksen siniseen?

Kognitiivinen kolmio kuvaa ajatustemme vaikutusta toimintaamme. Ensin on ajatus jota seuraa tunnejohde ajatuksesta ja kolmanneksi toiminta. Positiivinen ajatus ohjaa sinua positiiviseen toimintaan positiivisten tunnereaktioiden kautta. Negatiivinen ajatus tuo sinulle epämiellyttäviä ajatuksia ja ohjaa sinua alitajuisesti vastustamaan asian toteuttamista.

 

 

Jokainen on itsensä henkinen valmentaja

Ratsastajan henkisen valmentautuminen jakaa mielipiteitä. Se käsitetään laajasti aiheeksi, joka liittyy kilpailemiseen ja jännitystiloihin. Henkisen valmentautumisen tavoitteita on kuitenkin useita. Sillä tehostetaan oppimista, parannetaan itseluottamusta, motivoidaan, korjataan virheitä, kasvatetaan henkisiä voimavaroja ja hallitaan stressitiloja.

Henkinen valmentautuminen on ratsastajan oma polku, joka lähtee jokaisesta ensisijaisesti itsestä ja parhaimmillaan voi viedä harrastusta eteenpäin suurin harppauksin. Suurimmalla osalla kilparatsastajista, joiden tekniset lajitaidot ovat kohdallaan, oman mielen hallinnan vaikutus suoritukseen näkyy suoraan tuloslistalla.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii sitkeyttä. On harjoiteltava sitkeästi päästäkseen tavoitteeseensa. Menestymiseen kehityksen tiellä vaaditaan myös joustavuutta. Lajissamme eläin määrittelee joka harjoituskerta vaatimustason millä voi työskennellä. Harjoituskerralle on tehtävä suunnitelma ja joskus suunnitelmia voi joutua muuttamaan. Vaaditaan joustavuutta, koska on osattava tehdä suunnitelmia, mutta on osattava myös muuttaa suunnitelmaa ja tarvittaessa myös päästää siitä irti.

Ihminen aivan kuten hevonenkin, voi oppia vain silloin kun on rento. Stressihormonien täyttämä keho on aina häiriötilassa eikä se voi oppia uutta. Kehon saa rennoksi vaikuttamalla mieleen ja mieleen vaikuttamista voi harjoitella erilaisin harjoituksin. Harjoituksista voi tehdä helposti tapahtuvan rutiininomaisen riitin jolloin pystyy suorittamaan paremmin, oli se sitten kilpailutilanne tai ratsastuskoulun ratsastustunti.

Henkisen valmennuksen kursseista ja ammattilaisten opeista voi olla apua, kun haluaa opetella hallitsemaan mieltä ja sitä kautta saada omat voimavarat tehokkaammin käyttöön. Tampereella Kilpailujännityksestä eroon -kurssi täyttyi hetkessä, kun taas ratsastajan rentoutumista koskevalle kurssille ei ilmoittautunut tarpeeksi, jotta se olisi voitu järjestää, kertoo NLP-kouluttaja Katri Syvärinen ja jatkaa, että kurssien sisältö käsitteli kuitenkin aivan samaa asiaa; kuinka hallitsen mieleni ja vaikutan näin kehooni.

Katri muistuttaa, että vaikka sanotaan, että ratsastamaan oppii vain ratsastamalla, voi omilla ajatuksillaan vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten nopeasti oppii uutta ja millaista menestystä voit saavuttaa.

 

Teksti: Johanna Ihalainen, Lähteet:  Tie Ratsastajaksi –luento, Henna Kannisto, Life Coach ja Katri Syvärisen Henkisen valmentautumisen -kurssi