Ruokinta

Rehu- ja lääkekirjanpito on pakollista

Säädökset määräävät, että jokaisen tallinpitäjän on pidettävä kirjaa ostamistaan ja käyttämistään rehuista sekä kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä.

Rehukirjanpidosta pitää selvitä mitä rehua tallille on ostettu, kuka rehun on tuottanut tai myynyt ja mille eläinryhmälle se on syötetty. Kirjanpidoksi riittää, että ostokuitit ovat tallessa. Kirjanpitoa täytyy säilyttää viiden vuoden ajan.

Lääkekirjanpidosta on ilmettävä hevosen nimi, lääkkeen antopäivät, lääkkeen nimi ja määrä sekä lääkkeen mahdollinen teurasvaroaika. Myös eläinlääkärin antamat lääkitysselvitykset ja reseptit on tallennettava vähintään viiden vuoden ajaksi.

Säädökset perustuvat hevosen laeissa määriteltyyn asemaan osana elintarvikeketjua. Taustalla on tavoite lisätä kotimaisen hevosenlihan kysyntää ja hevosten teurastusmääriä ja taata hevosenlihan turvallisuus ja jäljitettävyys. Lisätietoja löytyy Eviran (www.evira.fi) sekä maa- ja metsätalousministeriön (www.mmm.fi) sivuilta.