Aistit

Hevosen hämäränäkö

Hevosen hämäränäkö on tutkitusti tarkka

Hevosen hämäränäkö on merkittävästi ihmisen näköä parempi, kertoo tuore Behavioural Processis –lehdessä julkaistu tutkimus. Tutkimuksessa tarkasteltiin hevosen kykyä erottaa pimeässä esineitä toisistaan.

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että hevosen verkkokalvo sisältää merkittävästi enemmän hyvin vähäiseenkin valoon reagoivia sauvasoluja kuin väriherkkiä tappisoluja. Tiedetään myös, että hevosen silmänpohjassa on kissojen tapaan valoa heijastava kalvo, joka lisää silmien valoa kerääviä ominaisuuksia ja saa silmät kiiltämään hämärässä.  Kyseisen heijastavan rakenteen on kuitenkin uskottu vähentävän hevosen näköön perustuvaa esineiden erottelukykyä.

Kalifornialaisessa Equine Research Foundationin tutkimuksessa seurattiin neljän hevosen kykyä erottaa kuvia toisistaan erilaisissa valo-olosuhteissa. Käytetyt kaksi kuvaa olivat valkoisella pohjalla olevat musta ympyrä ja kolmio. Positiivista vahvistamista käyttämällä osa hevosista opetettiin valitsemaan ympyrä ja osa kolmio. Opetus tapahtui ikkunattomassa ja suljetussa tilassa. Kun hevoset osasivat luotettavasti ja toistuvasti valita oikean muodon, aloitettiin tutkimus vähentämällä valoa asteittain.

Tutkimuksessa todettiin hevosten kykenevän helposti erottamaan muodot lähes kaikissa valo-olosuhteissa. Lähes pilkkopimeä oli ainoa olosuhde, jossa hevoset eivät kyenneet erottamaan muotoja toisistaan. Pilkkopimeässäkin hevoset liikkuivat kuitenkin vapaasti törmäilemättä seiniin tai testiä varten rakennettuihin sähkötolppiin.

Hevoset osoittivat tutkimuksessa kykenevänsä myös yleistyksiin. Tutkijat vaihtoivat kuvien pohjavärin mustaksi ja ympyrän sekä kolmion värin valkoiseksi. Hevoset kykenivät ilman mitään lisäkoulutusta valitsemaan helposti oikeat muodot jälleen erilaisissa valo-olosuhteissa.

(Teksti: Hanna Koskinen) 

Hanggi E.B. & Ingersoll J.F. (2009): Stimulus discrimination by horses under scotopic conditions. Behavioural Processes 82: 45-50.