Hevossitaatti

"Ihastuttava hevonen on aina elämys, joka pitää kokea - ja jonka voi vain pilata sanoilla, jos siitä yrittää kertoa."
Beryl Markham

Oletko jo lukenut?

Islanninhevosalan yritykset
linkin teksti

Kasvatuslinjoista
linkin teksti

Kesäihottuman hoito
linkin teksti

Jokainen on itsensä henkinen valmentaja
linkin teksti

Liitopassin ratsastus ei ole mystiikkaa linkin teksti

Passitahtisuuden syitä on useita linkin teksti

Hae sivuilta

Share |

Ratsastajan perusistunta

"Ratsastaja voi istua hevosen päällä tai ainoastaan seistä jalustimilla siten, että kummassakin tapauksessa varsinainen ratsastaminen jää vähäiseksi. Tällaista henkilöä voi liioittelematta kutsua matkustajaksi. Tällöin ratsastukselliset saavutukset jäävät varsin vaatimattomiksi.”  

Werner Walden/Ratsastuskirja (1952)

Ratsastajan perusistunta on kokonaispaketti - ei pelkkä paino satulassa.

Ratsastuksen päämäärää on tehdä hevosesta ja ratsastajasta lähes yksi olento. Ratsastajan täytyy voida päättää mistä hevonen menee ja millä tavalla. Tämän tahtonsa ratsastaja välittää hevoselle kehonsa merkkikielellä eli avuilla. Kun ratsastaja istuu hevosen selkään, hän on painolasti, jonka hevonen tuntee koko ajan. Jos haluamme hevosen liikkuvan mahdollisimman vaivattomasti, meidän on autettava sitä. Tärkein hyvän ja tehokkaan ratsastuksen perusta on oikea ratsastusasento. Perusistunta on koko ratsastuksen kulmakivi.

Perusistunta

On erittäin tärkeätä, että ratsastaja istuu edestä- ja takaapäin katsottuna keskellä hevosta niin, että hänen painonsa jakaantuu tasan molemmille istuinluille ja häpyluu muodostaa kolmion kärjen. Tämä kolmio on ratsastajan tasapainon ja vaikuttamisen hallintakeskus, ja täältä käsin jatketaan istunnan rakentamista – ylöspäin kehoa pitkin käsiin ja päähän, sekä alaspäin reisien, polvien ja pohkeiden kautta jalkoihin. Hyvän ja tehokkaan ratsastusasennon perusta on siis istunta. 

Satulassa tulee istua satulan syvimmässä kohdassa, istuinluut yhtä painavasti molemmin puolin, selkäranka kohtisuorassa hevosen selkärankaan nähden, nivuset työnnettynä eteenpäin. Lihasten täytyy olla rentoutuneita niin, että satulassa voi istua niin syvällä kuin mahdollista. Ratsastajan on mukauduttava hevosen liikkeisiin pehmeästi ja ratsastajalla tulee olla yhtä paljon painoa molemmilla jalustimilla. Jalat on pidettävä niin, että varpaat ovat rennot ja suorat. Jos ratsastaja kipristää varpaitaan, jännitys tuntuu ylempänä jalkalihaksissa ja vaikeuttaa liikkeeseen mukautumista. On tärkeää, että ratsastaja ei jännitä myöskään pakaralihaksiaan. Jännittyneet pakarat tuntuvat hevosen selkään kovilta, jolloin hevonenkin alkaa jännittää.

Hyvä ajatusmalli on, että kova pallo pomppii korkeammalle kuin pehmeä!  

Sivusta katsottuna ratsastajan hartiat, lantio ja kantapäät muodostavat suoran linjan, samoin polvi ja jalkaterä. Käsivarren asento on oikea, kun voidaan vetää suora linja ratsastajan kyynärpään ja ranteen sekä ohjan kautta kuolaimeen. Olkavarren on oltava kevyessä kosketuksessa ratsastajan ylävartaloon. Jos kyynärpäät sojottavat ulospäin, käsi ja ranne jännittyvät, ja ratsastajan käden herkkyys heikkenee.

Kun ratsastaja pystyy säilyttämään hyvän perusistunnan ja seuraamaan tahdissa hevosen askellajeja, hän antaa hevoselle mahdollisuuden mennä eteenpäin. Jos hän istuu hieman liikettä vastaan puristamalla jaloilla, jännittämällä vatsalihaksia ja nojaamalla taakse, hän vastavaikuttaa ja saa hevosen hidastamaan.

Katse ja hengittäminen vaikuttavat istuntaan

Centered Riding –oppaissa kehotetaan käyttämään nk. rentoa katsetta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ratsastaja pyrkii näkemään yhdellä katseella mahdollisimman paljon asioita. Tämän vastakohta on pistemäinen tuijotus, joka usein osuu hevosen niskaan. Katseen rentouttaminen auttaa ratsastajaa istumaan selässä aavistuksen rennommin ja syvemmin. Myös oikeanlainen hengitys on tärkeää. Hengityksen pitäisi lähteä palleasta saakka, koska palleahengitys pyöristää ja rentouttaa ristiselkää.  

Yksi istuntaan vaikuttavista perusasioista on myös jalustinten oikea pituus. Kun polven kulma on oikea, ratsastaja saa jalustimen jalkaansa varpaitaan nostamalla ja kääntämällä sisäänpäin. Jos jalustimet ovat liian lyhyet, ratsastaja joutuu nostamaan polviaan ja tukeutuu liiaksi jalustimiin.  Liian pitkät taas poistaa polvikulman kokonaan.  

Jalat, kädet ja selkä

Tuntuma

Tasapaino

Istuntavirheitä

(Teksti: Johanna Ihalainen)